Văn phòng: Phòng 512, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 37521454

Fax: 04. 37521454

Email: csv@humg.edu.vn

Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc được thành lập ngày 23 tháng 4 năm 2011. Hội là một tổ chức xã hội, tự nguyện của các cựu sinh viên - là những người đã được đào tạo tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất bậc cao đẳng, liên thông, đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh.

Mục tiêu hoạt động của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc là tập hợp và vận động các cựu sinh viên tham gia tư vấn, góp sức xây dựng Trường; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Trường; góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với các địa phương, các cơ quan, các đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày 23 tháng 4 năm 2011, Đại hội đại biểu cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất toàn quốc được tổ chức với sự tham gia của trên 300 đại biểu cựu sinh viên đang công tác tại các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, các trường đại học, các viện nghiên cứu ... trong cả nước. Tại đại hội này, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Điều lệ hội gồm 6 chương và 19 điều. Đại hội đã hiệp thương và bầu ra Ban Chấp hành hội gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng thư ký và các thư ký. PGS.TS.Nguyễn Trường Xuân được bầu là Chủ tịch hội nhiệm 2011-2016.

Hệ thống tổ chức của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc gồm hai cấp là Hội toàn quốc và Hội theo đơn vị công tác hoặc theo đơn vị hành chính tỉnh. Hội toàn quốc và Hội theo đơn vị công tác hoặc theo đơn vị hành chính tỉnh có Ban Chấp hành và Ban Thường trực. Tùy theo quy mô, hội theo đơn vị công tác hoặc theo đơn vị hành chính tỉnh sẽ thành lập các chi hội trực thuộc.

Hiện tại, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc gồm các hội sau: Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Hải Phòng, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nam, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Thái Nguyên, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Bắc Kạn, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Cao Bằng, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Lào Cai, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Uông Bí, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Lai Châu, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Phú Thọ, Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu, Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành hội sẽ tiếp tục gặp gỡ, trao đổi và vận động thành lập các hội cựu sinh Nam Bộ, Miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh thành khác.