Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất của Cục Bản đồ/BTTM được thành lập vào năm 2011 và là thành viên của Hội Trắc địa, Bản đồ và Viễn thám Việt Nam.

          Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất của Cục Bản đồ/BTTM là một tổ chức xã hội, tự nguyện của các cựu sinh viên được đào tạo tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất bậc cao đẳng, liên thông, đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh, hoạt động theo các quy định hiện hành của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ – Địa chất Việt Nam.

          Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất Cục Bản đồ/BTTM là tập hợp và vận động các cựu sinh viên tham gia tư vấn, hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa Nhà trường với Cục Bản đồ/BTTM nói riêng, ngành Địa hình quân sự nói chung nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

          Cho đến nay, ngoài các cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội Cựu sinh viên Cục Bản đồ/BTTM còn có sự tham gia của các cán bộ chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ đã tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước. Được tổ chức ở ba miền Bắc, Trung, Nam, cả ở cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, với tổng số gần 900 hội viên, riêng ở cấp chiến lược (Cục Bản đồ/BTTM) đã có 14 Tiến sĩ, 67 Thạc sĩ và hơn 400 kỹ sư được đào tạo bài bản, tuổi đời còn khá trẻ, đã từng được giao thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao như: Đề tài nghiên cứu, chuyển giao KHCN các cấp; các dự án xây dựng CSDL, bản đồ và giải quyết tốt các bài toán chuyên ngành cho toàn quân; bên cạnh đó cũng góp phần không nhỏ trong công tác biên soạn giáo trình, đào tạo các khóa Trung cấp Địa hình quân sự, Kỹ sư Địa tin học cho ngành ĐHQS Việt Nam, Lào và Campuchia cũng như hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội: như Đại học Mỏ - Địa chất; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự...

          Trong quá trình hoạt động, không phân biệt vị trí công tác, điều kiện, hoàn cảnh, các hội viên đều phát huy cao độ tinh thần tự nguyện, luôn hòa đồng, đoàn kết gắn bó với nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công tác và cuộc sống; các hội viên và gia đình sống hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nghĩa vụ công dân nơi cư trú và tham gia tích cực các hoạt động do Hội tổ chức.

Thực hiện Nội quy của Hội và nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, công tác vận động phát triển Hội viên luôn được Ban Liên lạc và các hội viên quan tâm, nhằm không ngừng xây dựng Hội ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Hội cựu Sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc không ngừng lớn mạnh. Trong những năm gần đây, các cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Cục Bản đồ/BTTM đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Bản đồ để tiến hành xét chọn và trao học bổng ngành ĐHQS cho sinh viên các trường Đại học, trong đó có Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm định hướng, đào tạo và tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực xây dựng ngành ĐHQS; tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối hợp tổ chức như: Hoạt động hướng dẫn thực tế sản xuất,  thực tập, tốt nghiệp và giới thiệu việc làm...

Có thể đánh giá, hoạt động của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất của Cục Bản đồ/BTTM trong năm qua luôn được duy trì và phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích, ngày càng phát triển, mở rộng cả về quy mô và hình thức hợp tác nhằm củng cố, xây dựng và phát triển mối liên kết giữa Nhà trường và các cơ quan, đơn vị tuyển dụng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc ngành Địa hình quân sự trong tình hình mới.