Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí

26/10/2016

Tháng 5 năm 2015, Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ -Địa chất toàn quốc đã họp bàn về tổ chức một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966 - 15/11/2016).

   HỘI CỰU SINH VIÊN                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                             Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ KINH PHÍ

 

               Kính gửi:    Các cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất

 

Tháng 5 năm 2015, Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ -Địa chất toàn quốc đã họp bàn về tổ chức một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966 - 15/11/2016). Tại cuộc họp này, ngoài tham gia các hoạt động trực tiếp tại trường theo chương trình của Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, Ban Chấp hành hội đã nhất trí trao tặng một công trình có ý nghĩa phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường.

Trên cơ sở xem xét thực tế hiện trạng mặt bằng khu A của Nhà trường, qua trao đổi và xin ý kiến một số ủy viên ban chấp hành, một số cựu sinh viên trong và ngoài trường, Thường trực Ban Chấp hành hội đã thống nhất chọn phương án lắp bảng điện tử trong Hội trường 300; thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2016.

Bảng điện tử có kích thước 3,24m x 7,24m độ phân giải cao cùng các phụ kiện kèm theo có kinh phí dự kiến khoảng 1,45 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ-Địa chất toàn quốc kêu gọi các cựu sinh viên, các hội cựu sinh viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Mỏ -Địa chất ủng hộ kinh phí cho hoạt động này.

Kinh phí ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sẽ được đăng tải trên trang Web Cựu sinh viên trong WebSite của Nhà trường.

Thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ:

  Nguyễn Trường Xuân - Chủ tịch hội, DĐ 0982896936;

  Bùi Xuân Nam - Phó Chủ tịch hội, DĐ 0989583095;

  Trần Thị Hải Vân - Ủy viên thư ký, DĐ 0983211977.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                                                                      TM.BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI

PGS.TS Nguyễn Trường Xuân