Mục tiêu hoạt động của Hội Cựu sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất toàn quốc là tập hợp và vận động các cựu sinh viên tham gia tư vấn, góp sức xây dựng Trường; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Trường; góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với các địa phương, các cơ quan, các đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.